Visió

EL NOSTRE PAISATGE …

Veiem el paisatge com un factor de qualitat de vida, tan estètica com ambiental, com un patrimoni cultural i històric que ens vincula a uns valors identitaris.

La nostra motivació neix de la responsabilitat de preservar i millorar les condicions del nostre territori per les generacions futures, satisfent les necessitats humanes en un equilibri de sostenibilitat naturo-econòmica.

TdP_Dibuix_paisatge (29)

La nostra filosofia de treball és realitzar un disseny que s’adeqüi als requeriments del client, cobrint totes les seves necessitats, proposant la millor solució de projecte, des de la gestió dels recursos a la cura minuciosa del detall, i coordinant totes les fases de la implementació. Les diferents escales d’intervenció que treballem van des dels estudis territorials, estudis d’impacte i integració, al jardí privat passant per espais públics i comunitaris.

Sempre tenim molt present la dimensió temporal, el constant canvi dels elements vegetals, la bellesa que evoluciona i transforma el paisatge, a través de la previsió, proposant la gestió i el manteniment del projecte al llarg del temps.

Posem especial èmfasi en la selecció de les espècies vegetals més apropiades per a la climatologia del lloc i més arrelades a la cultura del territori, sempre en diàleg amb els materials i elements que estructuren el espai.