10 criteris a tenir en compte en un jardí de disseny

És fàcil dissenyar un jardí? Tots tenim els nostres criteris i imatges del que és bonic i del que volem, i podem més o menys plasmar-ho en un disseny, sapiguem o no sapiguem dibuixar.

Però fer un “bon disseny” de jardí o un “jardí de disseny” no és tan fàcil.

No és fàcil posar de manifest aquesta barreja entre natura, art i cultura, és difícil crear un espai que no sigui un mer decorat, un espai que viu i progressa amb el temps. No és tan fàcil que aquest espai sigui plenament funcional i s’adapti 100% a les nostres necessitats. És difícil domesticar la naturalesa i transformar-la per un cost raonable. És difícil crear un espai únic que et faci sentir únic. És difícil, però et podem ajudar.

Muñoz Arquitectos

Muñoz Arquitectos

No hi ha una formula matemàtica i per això no hi ha dos jardins iguals, ja que el seu disseny dependrà en gran mesura dels gustos personals, tant del propietari del jardí, com del paisatgista que l’assessorarà en la composició definitiva.

Perquè un disseny de jardí sigui bo, ha de ser simple i pràctic, reflectir les necessitats dels que ho vagin a utilitzar, ser harmònic amb l’entorn i proporcionar verdor i colorit durant tot l’any.

T’expliquem 10 dels criteris de disseny que un paisatgista com nosaltres té en compte a l’hora de dibuixar el teu jardí:

1.- El context del jardí:

el lloc al qual pertany el jardí. Ens referim no només a l’entorn natural del territori, sinó també a l’urbà i arquitectònic, i a tots els valors culturals i socials.

TDP011 02- jardin diseño

Bandella


2.- La geometria de l’espai:

com a eina de mesura i proporció. Les formes geomètriques ens proporcionen ordre i escala visual, i generen dissenys nets.

www.tallerdepaisatge.com

www.tallerdepaisatge.com


3.- La relació amb l’edificació:

tenir en compte l’estil, l’estètica, els materials, … per adaptar en consonància al jardí.

TDP011 03- jardin diseño

pinterest


4.- Els usos de espais exteriors:

estructurar espais segons els usos requerits per al jardí.

www.tallerdepaisatge.com

www.tallerdepaisatge.com


5.- Els recorreguts pel jardí :

platejar els camins que uneixen els espais i l’experiència de passar per ells. 

 

TDP011 04- jardin diseño

pinterest


6.- La vegetació:

usada com element compositiu en el disseny, amb el seu color, forma i textura i amb la peculiaritat de ser canviant durant les estacions i amb el pas dels anys.

www.tallerdepaisatge.com

www.tallerdepaisatge.com


7.- Les tendències:

com tot disseny, el paisatgisme també està subjecte als designis de la moda, marcades principalment per les grans firmes d’arquitectes del paisatge així com per les empreses del sector (mobiliari, vivers, ..)

TDP011 05- jardin diseño

Xardinnova


8.- La tècnica com a base:

tècnica constructiva i la tècnica en jardineria com a fonament de tot projecte, aplicada al disseny.

www.tallerdepaisatge.com

www.tallerdepaisatge.com


9.- El teu estil:

la teva estètica, el teu estil de vida, els teus gustos i inquietuds han de respirar en les propostes de disseny que rebis.

TDP011 06- jardin diseño

lurpaisajistak


 10.- L’estil del paisatgista:

El paisatgista, com tot artista, tot i que es poden treballar diversos registres, un paisatgista sol tenir uns trets característics de disseny que inequívocament plasma en les seves obres.

www.tallerdepaisatge.com

www.tallerdepaisatge.com

Per això gairebé d’allò més important, sense la qual cosa el millor dels dissenys pot ser un fracàs, és l’entesa amb els gustos i necessitats, és a dir amb els requeriments del propietari. Per això tingues molt en compte l’empatia, “el feeling” i l’estil d’un paisatgista a l’hora de contractar-lo.