Taller de paisatge

El treball d’un paisatgista en un jardí consisteix a planificar i dissenyar la composició total d’un jardí tenint en compte tots els elements que poden intervenir: la pavimentació, els camins, la il·luminació, la piscina o l’estany, el mobiliari, la pèrgoles, els talussos i els murs … i per suposat la vegetació.

Disseny de piscines
www.tallerdepaisatge.com

Per a això tindrà en compte no només les necessitats dels propietaris, sinó també molts altres aspectes com ara les dimensions del jardí, el clima, l’orientació, el desnivell, les preexistències, l’entorn …

Disseny de Jardí comunitari
www.tallerdepaisatge.com

Perquè un disseny de jardí sigui un “bon disseny de jardí” haurà de reflectir les preferències i gustos dels que ho vagin a utilitzar a més de complir tot un seguit de qualitats d’harmonia, color, textura .., Per això no hi ha dos jardins iguals, ja que el seu disseny dependrà dels gustos del propietari que juntament amb l’ajuda i l’assessorament d’un paisatgista configuraran la seva composició definitiva.

Disseny de jardí rústic
www.tallerdepaisatge.com

El paisatgista ha de determinar els materials i els elements a aplicar al jardí, així com la seva composició, destacant entre aquests, els més complexos: els elements vegetals.

D’una banda el paisatgista que té coneixements de jardineria seleccionarà les espècies vegetals més adequades tenint en compte les variables de llum, composició del sòl, temperatura, vent, humitat i dimensions del jardí, així com les preferències que puguin tenir els propietaris en matèria de plantes, ja que tots tenim els nostres gustos, records dels arbres del jardí dels avis, les enfiladisses d’aquell lloc d’estiueig, o volem fruiters, o aromàtiques …

xerojardineria
www.tallerdepaisatge.com

Però també el paisatgista aporta la visió compositiva que podria donar un arquitecte al jardí: agruparà plantes, arbres i arbusts de la millor manera per provocar l’efecte desitjat en el jardí, bé agrupant formes iguals o diferents, caducs amb perennes, per mides grans, petits, de textura fina o fulles grans, florals o no, de variacions cromàtiques o els exposarà aïlladament per ressaltar la seva elegància.

gespa artificial
www.tallerdepaisatge.com

Simplificant-ho molt, el paisatgista, es a dir … nosaltres, Taller de Paisatge, us podem ajudar principalment en les dues fases :

  1. El paisatgista ens elabora un disseny: Ens proposarà un disseny en forma expressiva més convenient per al projecte ja sigui dibuix, pla, fotomuntatge o collage, o fins i tot simulació 3D,  com fem nosaltres, per tal que es puguin objectar els canvis necessaris i finalment aprovar el disseny que anirà acompanyat d’un pressupost orientatiu.
  2. El paisatgista ens lliurarà un jardí acabat: En el cas que es requereixi, el paisatgista realitzarà el projecte executiu si cal amb els plànols definitius, pressupost final i coordinarà l’execució de les obres i realitzarà el seguiment del pressupost dels diferents professionals que puguin intervenir en el jardí: jardiner, paleta, electricista, …
paisatgista
www.tallerdepaisatge.com

El cost dels serveis d’un paisatgista surt sempre a compte, no només per la garantia d’un bon disseny que segur funcionarà, sinó també per l’estalvi de costos i de problemes en l’execució del projecte.