Taller de paisatge

Disseny de nou jardí en nova parcel·la annexionada a Canet

Disseny de jardí en nova parcel·la annexionada a Canet Ampliació d’un jardí existent amb l’annexió de la parcel·la contigua. El gran repte ha estat unir els requeriments de tots els membres de la família, força nombrosa, i que la integració fos absoluta alhora que si es volés en un futur es pogués segregar de nou. […]