Taller de paisatge

Terrassa a Sant Joan Despí

Adequació d’una terrassa de casa unifamiliar adossada a base de plantacions de baix manteniment en jardineres (dasylirion, equisetum, agaves, aloes, aeoniums, senecis i dracenes ) amb graves decoratives blanques i pals de bambú. Instal·lació de reg automàtic i il·luminació solar completen el projecte.