Taller de paisatge

La grava és un material essencial per a molts projectes de paisatgisme. Pot ser usat en espais residuals, parterres o jardineres o com a protagonista absolut en lloc de gespa. Podem dir que es de gran ajuda a l’hora de crear jardins sostenibles.

No tenen pràcticament manteniment, no necessiten reg, son boniques i mediterrànies. Que més volem ?

Personalment m’encanta l’ús de pedres, grava i sorra al jardí.  Ho aplico en mes o menys mesura en tots els nostres projectes.

Les graves són pedres naturals de riu, o roques o material reciclat triturat, de diferents colors i mides.

Alguns tipus són utilitzats per construir fonaments, i per fer bases de drenatge. Però gairebé totes poden usar-se decorativament com a recobriment d’un jardí, parterre, jardinera o camí o com a substitut de la gespa.

Algunes de les seves qualitats:

• La grava és més econòmica, sostenible i senzilla de mantenir que una gespa.

• És atractiva i no dóna cap problema, i és fàcil d’instal·lar

• El seu ús en zones de plantació aconsegueix protegir la terra de canvis bruscos de temperatura i mantenir una major humitat del terreny.

• A nivell de disseny harmonitza molt bé amb les plantes, i altres materials com la fusta, el formigó o el metall.

• S’ajusta a contorns irregulars i resulta eficaç, tant en àrees grans com petites.

• Per la seva varietat i facilitat de combinació de colors, es poden realitzar les més diverses formes i dibuixos, amb motius de decoració, etc.

• I també donen molt de joc no només per les varietats, sinó també perquè la seva aparença canvia segons la llum i si el material està humit o sec.

TIPUS DE GRAVA

La millor classe de grava per utilitzar depèn del teu projecte.

Primer cal triar entre els diferents colors de grava. Potser vulguis utilitzar només un color en tot el teu jardí o per a un major atractiu visual, pots triar tenir diversos colors en diferents àrees del jardí. Els colors més habituals són el blanc, crema, gris, marró, verd, vermell, terracota i negre, però amb alguns materials podem comptar també amb graves per exemple blaves o grogues.

També cal triar entre les diferents formes i mides de la grava. N’hi ha de forma arrodonida i de forma angular, hi ha llavors de pocs mil·límetres a pedres més grans.

Graveta
Va des d’una grandària de 3 mm per la grava més petita a la de 12mm per a la gran. Les pedres són rodones i llises i generalment blanques, marró clar o gris. Solen provenir de rius o ser granit descompost. Sol ser ideal per a vies i patis rústics, i també es pot utilitzar al voltant de les plantes àrides.

Còdols
El cant rodat / Còdol és llis i rodó com la grava, només que més gran i més car. Ve polit o en un ventall de diferents colors. Es una bona elecció per espais no massa grans. Com a material de superfície, els còdols necessiten uns fonaments compactes per evitar que s’enfonsin i perfils que els continguin.

Grava Volcànica Es tracta d’una pedra natural d’origen volcànic que manté la humitat més que un altre tipus de grava per la seva porosa i més és més lleugera. El seu ús és similar a la d’altres graves decoratives

Marmolines i Triturats

Disponibles en usos mes diversos colors i granulometries. Provenen del triturat de marbre o d’altres pedres.

INSTAL·LACIÓ DE LA GRAVA

La grava és millor instal·lar-la sobre terrenys en poc pendent ja que sinó les pluges fortes poden provocar el seu lliscament fent que s’acumulin a la part més baixa.  Tot i això amb l’ajuda d’unes celes i malles geotèxtils podem augmentar la retenció.

La terra ha d’estar neta de plantes i males herbes. En el cas que les tingui cal aplicar un herbicida total una setmana abans.

Seguidament s’ha de cobrir el terra amb un geotèxtil o malla antiherbes. Aquest aïllament és important, d’una banda evitarà que creixin herbes que acabaran aflorant a la superfície i de l’altra, evitarà que les pedres es barregin amb la terra formant una barreja i enfonsant-se i desapareixent.

Per fixar la malla a terra s’usen unes grapes especials en forma d ‘ “U”.

És bona idea separar les zones amb perfils que impedeixin que la grava s’estengui. Les graves són ideals per a jardins mediterranis i de poc manteniment, i indispensables per a jardins zen i jardins de roques, àrids o de cactus i en xerojardineria.

Altres exemples de jardins amb graves els pots trobar al nostre recull de projectes de la web o al nostre instagram [:]